Forening for samisk språk, kultur og samfunn

Vi jobber med:  

Vil du vite mer? 

Vil du være med?

Aktuelle saker

Være oppdatert på hva som skjer? 

Følg oss med nyhetsbrev og i sosiale medier: 

Facebook

Instagram

Nyhetsbrev

Vil du være med? 
Sånn blir du medlem i Raanen Saemieh:

1

Fyll ut skjema. Gi oss info om hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. 

2

Få bekreftelse på e-post. 

3

Betal kontingenten med Vipps, bankoverføring, faktura eller kontant.  

Skjema for medlemskap

Ved å sende inn skjema, samtykker du til at styret i Raanen Saemieh får lagre og bruke informasjonen til å: 

Du kan registrere et enkeltmedlemskap bare for deg selv, eller et familie-/partnermedlemskap for flere personer i husstander. 

Se priser for medlemskap her. 

Priser for medlemskap

Enkeltperson

Par og familie

Betale kontingenten

Du velger selv om du vil betale kontingenten med Vipps, bankoverføring, faktura eller kontant. 

Har du spørsmål? 

Send e-post til raanensaemieh@gmail.com eller kontakt økonomiansvarlig Fransisca Kappfjell Herbst (+47 416 71 347). 

For å betale medlemskapet med Vipps: 

1) Gå inn på «Send» i Vipps-appen og søk etter «Raanen Saemieh» eller «531397″.

2) Skriv beløp og kommentar om hvilket medlemskap det er, og hvem det gjelder for. 

3) Trykk på «neste«, velg betalingskort/-konto og trykk på «betal«. 

4) Tast PIN-kode. 

For å betale medlemskapet med nettbank:

Logg inn i nettbanken din og gjør ei betaling til foreningens bankkonto i Helgeland Sparebank, kontonummer 4516 30 55124. 

Husk å skrive hvilket medlemskap det betales for og hvem det gjelder for i melding.

For å betale medlemskapet med faktura:

Registrer deg som medlem i skjema over og velg betalingsform «faktura». Vi oppretter da en faktura for deg og sender den til deg på e-post.

Du kan også sende oss en e-post til raanensaemieh@gmail.com, eller ta direkte kontakt med økonomiansvarlig Fransisca Kappfjell Herbst. Mobil: 41671347.

For å betale medlemskapet kontant:

Registrer deg som medlem i skjema over og velg betalingsform «kontant». Vi tar da kontakt med deg og avtaler tid og sted å møtes for å ta i mot kontingenten.

Det letteste er hvis du tar med deg kontanter på et av våre planlagte arrangementer. Da krever det ingen planlegging eller registrering på forhånd.

Du kan også sende oss en e-post til raanensaemieh@gmail.com, eller ta direkte kontakt med økonomiansvarlig Fransisca Kappfjell Herbst. Mobil: 41671347.

Vil du komme i kontakt med oss?

For generelle henvendelser, send e-post til raanensaemieh@gmail.com. Du kan også ta direkte kontakt med medlemmer i styret eller med ledere av våre komiteer.

Styret Raanen Saemieh

Styret har det daglige ansvaret i foreninga – at vedtektene følges og at det som bestemmes på års- og medlemsmøtene blir realisert. 

Siri K. Gaski
Styreleder
+47 416 63 483

Victoria J. Knutsen
Nestleder
+47 991 62 735

Fransisca Kappfjell Herbst
Økonomi
+47 416 71 347

Marie Steinfjell
Nettside
+47 482 18 086

Roy Kappfjell
Styremedlem
+47 450 12 253

Kurt-Egil Nuortta Bjørkmo
Styremedlem
+47 472 58 764

Oddrun Lillegård
Styremedlem
+47 991 29 237

Komitéledere i Raanen Samieh

I komiteene våre kan medlemmer være med for å gi innspill og gjøre frivillig arbeid knyttet til tema som de er spesielt interessert i. Man kan når som helst ta kontakt med en av komitélederne for å melde seg inn i komiteen – man trenger ikke å være medlem i styret eller bli valgt på årsmøtet for å være med.

Fransisca Kappfjell Herbst
Samisk uke

+47 416 71 347

Susanne Bjørkmo
Koftekurs

+47 924 19 832

Thomas Brevik Kjærstad
Samiske stedsnavn

+47 951 53 924

Roy Kappfjell
Samiske kulturminner

+47 450 12 253

Om oss

Raanen Saemieh er ei frivillig og partipolitisk uavhengig forening for samisk språk, kultur og samfunn på Nord-Helgeland.

Vi jobber for å skape flere samiske kulturtilbud og møteplasser, å synliggjøre og dele kunnskap om den samiske kulturen, og å gjøre den tilgjengelig for flere. 

Medlemmene våre er samiske personer eller personer med nær tilknytning til det samiske miljøet på Nord-Helgeland, men også andre interesserte er velkommen til å delta sammen med oss for å oppleve og lære mer om samiske kultur. 

Foreningen ble stiftet våren 2018 og har siden da hatt særlig fokus på aktiviteter som gjør at samiske barn og voksne blir kjent og som skaper samhold mellom medlemmene i foreningen.

Vi arrangerer årlige feiringer av Samefolkets dag, Samisk uke, koftekurs og medlemsmøter om språk, undervisning, stedsnavn, kulturminner og andre tema som interesserer våre medlemmer.

Vi er høringspart for samiske politiske saker i Rana Kommune og gir innspill til kommunen i saker som vedrører for eksempel samiske stednavn, kulturminner og undervisning.  

 

Saemien våhkoe Raanesne

Samisk uke i Rana og Hemnes

Saemien våhkoe Raanesne (på norsk: Samisk uke i Rana og Hemnes) er en samisk kulturfestival som arrangeres den første uka i februar hvert år. I 2021 skal den være fra fredag 29. januar til søndag 7. februar.

Festivalen er en utvidet markering av den samiske nasjonaldagen 6. februar, og har som formål å synliggjøre og spre kunnskap om samisk språk, kultur og samfunn

 

Programmet er variert med både tradisjonell og moderne samisk kultur. Det har en god miks av foredrag, kurs, konserter, filmer og teater, med noe for både store og for små. 

Festivalen er åpen for alle. Man trenger ikke være samisk for å delta. Vi ønsker vi å dele fra den rike samiske kulturen og at den blir en likeverdig del av den felles nasjonale kulturarven — noe vi alle feirer sammen.  

Historie og kulturminner

Historieforedrag

Historie er et populært tema blant våre medlemmer. Vi samarbeider derfor med Rana Historielag og Rana Museum og inviterer med jevne mellomrom til foredrag, kurs og andre arrangementer som har med samisk historie å gjøre. Blant annet bruker historie å være et fast innslag under den samiske uka. I 2020 hadde vi historieforedrag med Roy Kappfjell og Toamma Bientie, om samiske kulturminner i Dunderlandsdalen og på Saltfjellet.

Kulturminneprosjekt

Juni 2020 fikk vi innvilget 155 000 kr i støtte fra Sametinget for å gjennomføre et 2-årig kulturminneprosjekt. Prosjektet skal registrere samiske kulturminner nord-øst i Rana Kommune, og er et samarbeid mellom Raanen Saemieh, Saemien Sijte, Helgeland Museum og reinbeitedistriktene i området. Arkeolog Erik Norberg er faglig ansvarlig på vegne av Saemien Sijte, Roy Kappfjell er ansatt som medprosjektleder og arkeologistudenten Marthe Stupforsmo har hatt sommerjobb som feltassistent.

Ranas samiske histore (Håkon Hermannstrand, Roy Kappfjell og Arna Haga, 2013). Kjøpes i nettbutikken til Sijti Jarnge eller fås gratis på Rana bibliotek.

t

Årsmøte

Årsmøtet i Raanen Saemieh er foreningens øverste myndighet.

Alle som har betalt årets kontingent har stemmerett på årsmøtet og får bestemme sakene for det neste året som kommer. Årsmøtet velger også hvem som skal være styremedlemmer og ledere for komité.

Har du spørsmål eller forslag om saker til årsmøtet?

Send til raanensaemieh@gmail.com eller ta kontakt med styreleder Marie Steinfjell (+47 482 18 086). Frist for å sende saksforslag og foreslå personer til valg på årsmøtet i 2020 er onsdag 21. oktober.