Årsmøte 2024

Raanen Saemieh hadde årsmøte 14. mai, i trivelige møtelokaler hos Torggata 6.

Vi valgte styre, vedtok budsjett for 2024 og godkjente årsberetningen og årsregnskapet for 2023.

Her kan du se referatet og sakspapirene for møtet.  

Bilde fra årsmøtet til Raanen Saemieh 15.05.2024.

Gjenvalg av styret

Foreningens forrige årsmøte var 3. oktober i 2024. 

Alle styremedlemmene som ble valgt på det forrige årsmøtet takket ja til å fortsette, men med endring at vi utpekte en nestleder for styret. 

Fra nå av er det nestleder Håvard Sund og gjenvalgt leder Siri K. Gaski som skal føre an i styrearbeidet og være de fremste talspersonene for Raanen Saemieh. 

De andre styremedlemmene som ble gjenvalgt på dette årsmøtet var: 

  • Roy Kappfjell
  • Marie Steinfjell
  • Stein Bjørgen
  • Anne-Lajla Kappfjell Gaup
  • Fransisca Kappfjell Herbst

Kaffekjøtt og annet godt

Som seg hør og bør, var det ikke bare saksbehandling på årsmøtet. Vi hadde godt med tid til kaffeslabberas både før og etter den formelle delen av møtet. Torggata 6 serverte kaffe og te. Stein Bjørgen stilte med kaffekjøtt og kaffeost, og bidro med innkjøp av frukt og bakst. 

I tillegg til å snakke om løst og fast, fikk vi presentert et friluftsprosjekt som Stein og Håvard jobber med å undersøke mulighetene for på vegne av styret.   

Referat og sakspapirer