Årsmøte 2023

Det kalles herved inn til årsmøte for Raanen Saemieh i 2023. Årsmøtet skal være tirsdag 3. oktober kl. 19:00 på Væxt Mo i Rana, i Nordahl Griegs gate 6.

Årsmøtet skal:

Stemmeberettigede:

Alle som har betalt medlemskontingent til Raanen Saemieh for det inneværende året (2023) har stemmerett på årsmøtet. Man må også betale kontingent for å stille til valg i styret og for å stille til valg som leder for én av foreningens komiteer.

Kontingenten må være betalt senest ved starten av av møtet. Kom gjerne 10-15 minutter før møtestart hvis du ønsker hjelp med registreringen eller å betale kontant til oss før møtet starter. 

Tid igjen:

dager
timer
minutter
sekunder
Møtet var 03.10.2023.

Tidsfrister:

Tirsdag 19. september

Saker man ønsker å få behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Saksforslag sendes på e-post til raanensaemieh@gmail.com.

Tirsdag 26. september

Fullstendig saksliste må sendes ut senest én uke før årsmøtet.

Tirsdag 3. oktober

Kontingent må betales før møtet starter kl. 19:00. Kom litt før (10-15 minutter) hvis du ønsker hjelp med registreringen og/eller å betale den kontant til styret før møtet starter.

Sakene som behandles på årsmøtet

Valg

(Innstilling kommer)