Visuell og grafisk profil

Hvordan skal Raanen Saemieh fremstå? Her har vi samla farger, skrifter, bilder og annet som kan brukes i arbeidet med å synliggjøre og promotere foreninga.

Som samisk forening faller det oss naturlig å bruke samiske farger, symboler og materialer. Samtidig har vi en enkel stil i bunn, fordi vi ønsker at det skal være mest mulig fokus på innhold (bilder og tekst) knyttet til aktivitetene og resultatene som skapes av foreningen.

 

Farger

Fargebruk

Aksentfarger: De samiske fargene

Mange farger kan sies å være samiske, men få er like kjent fargene i det samiske flagget. Her er de (i følge det norske Sametinget) offisielle kodene for blå-, rød-, grønn- og gulfargen i det samiske flagget.

Grønn

Pantone: 356C
HEX #007a33
RGB: rgb(0, 122, 51)
CMYK: cmyk(100%, 0%, 58%, 52%)

Rød

Pantone: 485C
HEX: #da291c
RGB: rgb(218, 41, 28)
CMYK: cmyk(0%, 81%, 87%, 15%)

Blå

Pantone: 286C
Hex:
  #0033a0
RGB:
rgb(0, 51, 160)
CMYK:
 cmyk(100%, 68%, 0%, 37%)

Gul

Pantone: 116c
HEX:  #ffce00
RGB: rgb(255, 206, 0)
CMYK: cmyk(0%, 19%, 100%, 0%)

Pantone brukes av mange designere og grafikere.
Hex
er det som oftest brukes på nettsider (html og css).
RGB
brukes i Microsoft Office-programmer som Paint og Word
CMYK 
brukes i skrivere og av trykkeselskaper.

Hvordan fargekodene brukes