Tilskudd til samisk språkuke

Sett av datoene: 23.-29. oktober. Da blir det en hel uke fylt med samisk språk, kultur, læring og fellesskap på den samiske språkuka i Rana.

Den samiske språkuka i Rana

Samisk språkuke (Gïelevåhkoe)

Samisk språkuke (Gïelevåhkoe) er et landsdekkende arrangement med mange små og store aktiviteter som skjer rundt omkring i Norge, Sverige og Finland.

Målet med språkuka er å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskap om samiske språk og samisk kultur i hele samfunnet. Denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

I 2023 skal den samiske språkuka være i uke 43, fra mandag til søndag, 23.-29. oktober.

Den samiske språkuka i Rana

Raanen Saemieh er glade og stolte over å kunngjøre at vi har fått tilskudd fra Sametinget for å være med som en av arrangørene av språkuka i 2023. Dermed blir dette den første gangen at den samiske språkuka arrangeres i Rana.

Vi har planlagt mange spennende arrangement for uka, inkludert:

Tid igjen:

dager
timer
minutter
sekunder

Program og påmelding

Beskjeden om tilskuddet fra Sametinget kom 1. september. Nå gjenstår noen få praktiske detaljer før vi kan publisere det endelige programmet. Mer informasjon om tid og sted for aktivitetene kommer.

Vil du vite mer?

Marie Steinfjell er styremedlem i Raanen Saemieh. Hun har vært primus motor for å planlegge den samiske språkuka i Rana og for å søke om tilskudd fra Sametinget.

Hvis du vil vite mer om aktivitetene, kan du ta kontakt med Marie eller sende e-post til raanensaemieh@gmail.com.

Marie Steinfjell

Styremedlem
+47 482 18 086